1.Dünya Savaşı ve Sonuçları

Dünya Savaşı sonuçları hem özel hem de genel sonuçlardan bahsedilebilir. Bu nedenle 1. Dünya Savaşı nasıl başladı, sebepleri ve önemi üzerinde durulduğunda savaşın dünya tarihindeki yerini anlamak oldukça kolaydır. 1. Dünya Savaşı ne zaman başladı ve ne zaman bitti sorusu tarihsel açıdan önemlidir. Tüm merak ettiğiniz Birinci Dünya Savaşı tarihi ve önemi hakkındaki detayları sizler için araştırdık. Haberimizin devamında paylaştık. iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort hatay escort iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort 1. Dünya Savaşı Ne Zaman Başladı? Dünyanın tarihi değiştiren en önemli savaşlardan birisi 1. Dünya Savaşıdır. Birçok ülkeyi karşı karşıya getiren bu savaş her ülkeden binlerce kişinin ölümü ile son bulmuştur. Savaşın başlama tarihi ise 28 Temmuz 1914’tür. Devlet arasındaki sömürgecilik yarışının bir sonucu olarak ortaya çıkan bu savaşı tetikleyen birtakım olaylar olmuştur. Savaşın ortaya çıkmasında etkili olan olay Avusturya- Macaristan İmparatorluğu’nun veliahdı olan Arşidük Franz Ferdinand’ın Sırp milliyetçisi olan Gavrilo Princip tarafından öldürülmesidir. iskenderun escort iskenderun escort antakya escort antakya escort bursa escort bursa escort bursa escort hatay escort diyarbakır escort diyarbakır escort 1. Dünya Savaşı Kimler Arasında Oldu? Birinci Dünya Savaşı İtilaf ve İttifak devletleri arasında gerçekleştirmiştir. İtilaf Devletleri grubunda yer alan ülkeler İngiltere, Rusya, Sırbistan, Fransa’dır. Daha sonra bu gruba İtalya, Romanya, Yunanistan, Portekiz, ABD de dahil olmuştur. İttifak grubunda ise Almanya ve Avusturya- Macaristan yer almıştır. Daha sonra da bu grupta Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan gruba dahil olmuştur. diyarbakır escort elazığ escort elazığ escort elazığ escort arsuz escort arsuz escort denizli escort denizli escort denizli escort denizli escort 1. Dünya Savaşı Nedenleri Neler? 1. Dünya Savaşı nedenleri arasında birçok durum söz konusudur. Bu nedenler savaşın yayılmasında ve sonuçlarında oldukça büyük bir öneme sahiptir. Savaşın nedenleri arasında yer alır: Devletlerarasında gelişen silahlanma ve sömürgecilik yarışının hız kazanması. İtalya ve Almanya’nın siyasi anlamda birliklerini geç tamamlamaları. Sömürgecilik yarışında geç kalınması. Avusturya- Macaristan İmparatorluğu ile Rusya’nın Balkanlardaki hakimiyet mücadelesi vermesi. Fransız İhtilali’nin imparatorluk ile yönetilen ülkelerdeki milliyetçilik etkileri Almanya ve Fransa arasındaki Alsas Loren mücadelesi Bu nedenlere dayalı olarak İtilaf ve İttifak Devletleri arasında savaş başlamıştır. denizli escort denizli escort denizli escort denizli escort denizli escort denizli escort denizli escort denizli escort denizli escort denizli escort Birinci Dünya Savaşı Sonuçları Neler? Birinci Dünya savaşı sona erdiğinde dünya devletleri üzerinde çok ciddi sorunlar ortaya çıkmıştır. Kazanan ülkelerin dahi oldukça yıprandığı bu savaşta birçok can kaybedilmiştir. Yenilen devletlere çok ağır antlaşmalar dayatılmak istenilmiştir. Savaşın sonuçları arasında ise şunlar yer alır: Dünya tarihindeki en ağır ve kanlı savaş olarak yer almıştır. Toplamda 40 milyon insan hayatını kaybetmiştir. Savaş sonrasında Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya- Macaristan İmparatorluğu ve Rus Çarlığı yıkılmıştır. Parçalanan imparatorluk topraklarında Polonya, Finlandiya ve Macaristan gibi yeni devletlerin kurulmasına neden olmuştur. Rusya’da Bolşevik Devrimi olmuştur. Bu da İtalya’da faşizm ve Almanya’da da Nazizm gibi farklı siyasi ideolojilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Savaş sonrasında yeniden düzen kurmak için Milletler Cemiyeti kurulmuştur. Savaşı kaybeden devletler ağır antlaşmalar imzalamak durumunda kaldılar. Bu da İkinci Dünya Savaşı için nedenler yaratmıştır. Dünyanın en kanlı savaşları arasında yer almıştır. denizli escort denizli escort denizli escort denizli escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Yapılan Antlaşmalar Birinci Dünya Savaşı bittiğinde yenilen ve yenen devletler arasında birtakım antlaşmalar imzalanmıştır. Bu antlaşmalar yenilen devletler için çok ağır şartlar içermiştir. Yapılan antlaşmalar şunlardır: Brest- Litovsk Antlaşması: Sovyet Rusya ile Osmanlı arasında imzalanmıştır. Kars, Ardahan Batum Osmanlıya verilmiştir. Rusya bu antlaşma ile savaştan çekilmiştir. Versailles Antlaşması: İtilaf Devletleri ve Almanya arasında imzalanmıştır. Alsas Loren ve bir kısım Alman toprakları Fransa’ya geçmiştir. Saint- Germain Antlaşması: Avusturya ve İtilaf Devletleri arasında imzalanmıştır. Avusturya ve Macaristan olmak üzere iki devlet haline gelmiştir. Çekoslovakya ve Yugoslovya da yeni devlet olarak ortaya çıkmıştır. Trianon Antlaşması: İtilaflar ve Macaristan arasında imzalandı. Nöyyi Antlaşması: Bulgaristan ve İtilaf Devletleri arasında imzalandı. Sevr Antlaşması: İtilaflar ve Osmanlı arasında imzalandı. Her antlaşmanın yenilenler üzerinde oldukça ağır etkileri olmuştur. Osmanlı Devleti çok yıpratıcı bir döneme girmiştir. Toprakların İtilaf Devletlerinin işgallerine de açık hale gelmiştir. malatya escort malatya escort eskişehir escort eskişehir escort manisa escort izmit escort izmit escort izmit escort izmit escort izmit escort 1914-1918 seneleri arasına yapılan Birinci Dünya Savaşı, Anlaşma ve Bağdaşma devletlerinin en başta hammadde ve sömürge arayışı olmak üzere pek çok sebeple katıldığı bir savaştır. Osmanlı Devleti başladığı sıralarda tarafsızlığını ilan etse de daha sonra savaşa girmeye zorlanmıştır. Çok sayıda devletin savaşa katılmasının ardından dört sene boyunca devam eden bu savaşta sivil ve asker olmak üzere pek çok insan hayatını kaybetmiştir. 1.Dünya Savası Kısaca Özeti 1.Dünya Savaşı’nın başladığı tarih 1914’tür. 28 Temmuz 1914 senesinde başlayan bu büyük savaş 1918 senesinde sona ermiştir. Adından da anlaşılacağı üzere dünya tarihine yön veren bu savaşa çok fazla devlet katılmıştır. Dört sene süren Birinci Dünya Savaşı yaşandığı süre zarfında birçok devletin yaşayış ve yönetiliş şeklini değiştirmiştir. Birinci Dünya Savaşı, sanayileşmiş devletler arasında siyasi ve iktisadi egemenliğe sahip olmak amacıyla Anlaşma ve Bağdaşma devletlerinin sömürge mücadeleleri neticesinde ortaya çıkmıştır. Maddi ve manevi büyük zarara uğrayan bu devletler kendi çıkarları doğrultusunda anlaşma yaparak 1.Dünya Savaşı’nın zararlarını en aza indirmeye çabalamışlardır. izmit escort izmit escort izmit escort izmit escort ısparta escort ankara escort ankara escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort Birinci Dünya Savaşının Tarafları ve Cepheleri 1.Dünya Savaşı’nda taraflar İttifak ve İtilaf Devletleri olmak üzere ikiye ayrılmıştır. İttifak Devletleri: Bağdaşma devletleri olarak da bilinmektedir. Almanya, İtalya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan. İtalya İlk başta bağdaşma devletleri içerisinde yer almıştır. Fakat daha sonra tarafsız olacağını söylese de 1915 senesinde Anlaşma devletlerinin yanında savaşa katılmıştır. İtalya’nın bu tutumu savaşın seyrini değiştirmiştir. İtilaf Devletleri: Anlaşma devletleri olarak da bilinmektedir. İngiltere, Fransa, Çarlık Rusya, İtalya, Yunanistan, Sırbistan, Belçika, Portekiz, Japonya ve ABD. 1.Dünya Savaşı başladığı esnada tarafsız olan ABD 1917 senesinde gelindiğinde savaşa katılmıştır. Anlaşma devletleri yanında savaşa giren ABD, hem savaşın seyrini değiştirmiştir. Hem de savaşın hızlanmasına sebep olmuştur. seks hikayeleri erotik hikayeleri erotik seks hikayeleri sakarya escort sakarya escort sakarya escort van escort van escort mersin escort mersin escort 1.Dünya Savaşı’nın cepheleri de Taarruz ve Savunma Cepheleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin bağlaşıklarına yardım amacıyla açtığı cepheler de vardır. Taarruz Cephesi: Taarruz cepheleri içerisinde Kanal Cephesi ve Kafkasya Cephesi yer almaktadır. Kanal Cephesi, İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek amacıyla Mısır’da açılmıştır. Ancak Osmanlı Devleti burada başarısız olmuştur. Kafkasya Cephesi ise Osmanlı ordularının Çarlık Rusya ile karşı karşıya geldiği cephedir. Kafkasya cephesi Osmanlının yenilmesine rağmen toprak kazandığı tek cephedir. Savunma Cepheleri: Çanakkale Cephesi, Irak Cephesi, Suriye-Filistin Cephesi ve Hicaz-Yemen Cephesi savunma cepheleri içerisindedir. Çanakkale Cephesi, Rusya’ya yardım girmesi engellenmesi amacıyla açılmıştır. Irak Cephesi de Rusya’ya giden yardımın engellenmesi amacıyla açılmıştır. Suriye-Filistin Cephesi ise kapanan son cephedir. istanbul escort izmir escort izmir escort izmir escort samsun escort konya escort konya escort konya escort konya escort konya escort Müttefiklere yardım amacı ile açılan cepheler: Romanya Cephesi, Makedonya Cephesi ve Galiçya Cephesidir. Birinci Dünya Savaşının Nedenleri 1.Dünya Savaşı’nın en mühim sebebi Fransız İhtilalinin getirdiği milliyetçilik düşüncesidir. Savaşın diğer sebepleri ise Sanayi İnkılabının getirdiği sömürgecilik anlayışıdır. Devletlerin bağımsızlık düşüncelerinin artması, devletler arası silahlanma yarışı ve sömürge arayışının hızlanmasıdır. 1.Dünya Savaşı’na neden olan özel sebepler; Almanya ve Fransa arasındaki Alsace-Lorraine bölgesi sorunu ilk sırada gelmektedir. Diğer sebep ise Sanayi İnkılabı ile hammaddeye olan ihtiyacın artması sonucu devletlerin pazar arayışı, sömürgecilik faaliyetlerini hızlandırmıştır. Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya ve Sırbistan yarışa giren devletlerdir. erzurum escort erzurum escort malatya escort alanya escort rent a car chisinau chirie auto porno izle porno porno izle türk porno 1.Dünya Savaşı’nın görünürdeki sebebi; Avusturya-Macaristan veliahtı olan Franz Ferdinand’ın Saraybosna’yı ziyareti esnasında genç bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesidir. Birinci Dünya Savaşının Sonuçları 1.Dünya Savaşı sonrası Asya ve Avrupa’da bulunan ülkelerin bütün düzenleri bozulmuştur. Osmanlı Devleti, Çarlık Rusya ve Avusturya-Macaristan imparatorluğu parçalanmaya başladı, Çekoslovakya, Yugoslavya, Macaristan ve Polonya adında yeni ülkeler kurulmuştur. Savaşta yenilen ülkeler çok ağır antlaşmalar imzalamak durumunda bırakılmıştır. Yenilen ülkelerin imzaladığı antlaşmalar şu şekildedir; sikiş izle Filme xxx esmer porno xhamster porna xhamster rus porno anal porno porno seyret türk porno Almanya: Versailles Antlaşması, Avusturya: St. Germain Antlaşması, Macaristan: Riyanon Antlaşması, Bulgaristan: Neully Antlaşması,Osmanlı Devleti: Sevr Antlaşması. Osmanlı Devleti çok ağır maddeleri bulunan bu antlaşmayı imzalaması için zorlanmıştır. II. Balkan Savaşı 10 Ağustos 1913’te Bulgaristan’la Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ arasında imzalanan Bükreş Antlaşması ile sona erdi. Osmanlı-Bulgar antlaşması da 29 Eylül 1913’te İstanbul’da imzalandı. Yirmi maddeden oluşan İstanbul Antlaşması’na göre, Edirne ile batı tarafında çapı 30 km. tutan yarım daire şeklinde bir toprak parçası Osmanlı Devleti’nde kaldı. Batı Trakya ise Bulgaristan’a iade edildi. Meriç nehri iki devlet arasında sınır kabul edildi. Antlaşmaya eklenen “müftülere müteallik protokol”e göre, Bulgaristan’da kalan müslümanlar kendi müftülerini seçecek, bu müftüler de kendi aralarından birini başmüftü seçeceklerdir. Bulgar Mezâhip Nezâreti başmüftünün seçilişini Sofya’da bulunan Osmanlı büyükelçisi vasıtasıyla İstanbul’daki şeyhülislâma bildirecek, şeyhülislâmın tasdikiyle başmüftü ve ona bağlı diğer müftüler vazifelerine başlayabileceklerdir. Başmüftünün vazifesi, Bulgaristan’daki müftülerle Osmanlı şeyhülislâmlığı ve Bulgar Mezâhip Nezâreti ile olan ilişkilerde onlara aracılık etmektir. Müftülerce verilen hükümleri şeriat adına başmüftü tasdik edebileceği gibi taraflar isterlerse şeyhülislâma da gönderebileceklerdir. Başmüftü nikâh, boşanma, vasiyet, veraset, vesâyet, nafaka ve yetim mallarının korunması gibi konularda diğer müftülere tavsiye ve tebligatta bulunabilecek ve bu konudaki davalara bakabilecektir. Müftüler İslâm vakıflarının idaresinden de sorumlu oldukları için başmüftü onlardan hesap sorabilecek ve hesap defterleri isteyebilecektir. Başmüftü ve müftüler Bulgaristan’daki İslâm mektep ve medreselerinin teftişinden sorumlu olacak, gerekli yerlerde yeni okullar açabileceklerdir. Müftülerin maaşı Bulgaristan hükümeti tarafından verilecek, hükümet masrafı kendisine ait olmak üzere müslümanlar için ilk ve orta okul seviyesinde eğitim kurumları açacaktır. Buralarda eğitim Türkçe yapılacak, fakat Bulgarca öğrenmek mecburi olacaktır. Nüfusunun çoğunluğu müslüman olan yerlerde İslâm cemaati meclisleri kurulacak, eğitim ve evkaf işleri bu cemaat tarafından yürütülecektir. Bütün mezarlıklar İslâm cemaatine ait vakıflardan sayılacak ve cemaat bunları istediği şekilde kullanabilecektir. İslâm vakıf malları, ait olduğu cemaate bedeli ödenmedikçe hiçbir şekilde istimlâk edilmeyecek, mecburiyet olmadıkça hiçbiri yıkılmayacak, yıkılması gerektiği takdirde aynı değerde başka bir arsa verilecek ve binanın bedeli cemaate ödenecektir. amatör porno liseli porno hd porno sarışın porno mobil porno > xnxx porno Eskişehir escort izmir escort erzurum escort erzurum escort

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x